Toshiba To Launch Self Erasing Hard Drives 5320221006
flickr:5634767836
flickr:5634186953
flickr:5634187035

สรุปเนื้อหาข่าว

เมื่อกลางปี 2010 ที่ผ่านมา Toshiba ได้เปิดตัว Wipe Technology ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัทและนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีเทคโนโลยีสำหรับ user ที่ต้องการระบบความปลอดภัยสำหรับ sensitive data และเมื่อไม่นานมานี้เองเป็นอีกครั้งที่ Toshiba ได้นำนวัตกรรมใหม่เข้าสู่วงการ Hard Disk Drives (HDD) ภายใต้ชื่อ Self-Encrypting Drive หรือ SED โดยเป็นการนำ Wipe Technology ดังกล่าวมาผนวกกับ Advanced Access Security และ Built-In Hardware Data Encryption

Mr. Scott Wright - Product Manager, Toshiba’s Storage Device Division - กล่าวว่า จุดกำเนิดของ SED นั้นเกิดจากความต้องการของผู้ขาย digital systems ที่จะช่วยลูกค้าในการป้องกันการรั่วไหลหรือการถูกขโมยของข้อมูล Toshiba จึงผลิต SED ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

ในส่วนของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้น SED ที่ Toshiba นำเข้ามาสู่โลกของวงการอุตสาหกรรม HDD เมื่อประมาณกลางเมษายนที่ผ่านมาเป็นรายแรกนี้ เน้นไปที่ลูกค้าที่มี security sensitive data และต้องการป้องกัน data นั้นๆ ซึ่งได้แก่ Desktop, Notebook, Copier, Multifunction Printer, Point-of-Sale Systems (เช่น cash register หรือ checkout อื่นๆ), Thin Client, Service Kiosks ของสถาบันหรือองค์กรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล, สถาบันการเงิน, โรงพยาบาลหรือองค์กรด้านการแพทย์อื่นๆ

หลักการทำงานของ SED นั้น เริ่มต้นเมื่อทำการเปิดเครื่อง โดยจะเกิด authentication process ระหว่าง SED กับ host ถ้า authentication นั้นไม่ผ่าน (เช่นในกรณีเมื่อ SED นั้นถูกถอดออกจาก host หรือถูกนำไปเชื่อมต่อกับ unknown computer เป็นต้น) HDD ตัวใหม่ถูกออกแบบให้ทำการ deny access หรือ ทำการ cryptographic erase ใน block ของ data ที่กำหนดไว้ได้ โดย cryptographic erase นั้นเป็นกระบวนการที่รหัสสำหรับ decrypt data นั้นถูกลบออกไป นั่นคือ ข้อมูลนั้นจะถูก encrypt ไว้อย่างถาวรและไม่สามารถอ่านได้

flickr:5634767924

เมื่อเปรียบเทียบกับ HDD รุ่นมาตรฐานทั่วไป การลบข้อมูลของ HDD ทั่วไปนั้น คือการ overwrite ข้อมูลหลายๆครั้ง แต่ cryptographic erase ของ SED HDD นั้น เป็นการทำลาย crypto keys ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการ decrypt data ทำให้ encrypted information นั้นไม่สามารถถูก access เข้าไปได้และไม่สามารถอ่านได้ดังที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งการทำการ encrypt ข้อมูลนั้น รวดเร็วและปลอดภัยเนื่องจากจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเขียนหรืออ่านข้อมูลนั้นๆ

นอกจากนี้ SED นี้ยังเข้ากันได้ดีกับ security management applications อื่นๆ ทำให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งแตกต่างจาก software encryption ที่ต้องขึ้นกับ CPU performance และความจุของ memory

ความต้องการที่แตกต่างกันของ user ทำให้ configurations ของ Toshiba SED นั้นมีอยู่หลายประเภท นั่นคือcryptographic erase อาจเกิดขึ้นเมื่อ SED ถูกต่อเชื่อมกับ unauthorized หรือ unknown host, เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการ reboot, หรือ เกิดขึ้นเมื่อมีการพยายาม login ที่ผิดหลายๆครั้งด้วยกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับ user ทั่วไปที่กังวลว่า SED นี้อาจเป็นทางเลือกที่เสี่ยงเกินไปหากพวกเขาทำให้เกิด cryptographic erase โดยไม่ตั้งใจ ในกรณีนี้ Toshiba ได้ชี้แจงว่า SED นี้สามารถถูกกู้กลับมาได้โดย administrator credentials

flickr:5634187111

เพื่อป้องกัน cyber-criminal นำ SED ไปใช้เพื่อป้องกันข้อมูลของตัวเองซึ่งตรงกันข้ามกับจุดประสงค์ของการพัฒนา SED นี้ Toshiba ได้ทำการ fail-safe เพื่อที่หน่วยงานเกี่ยวกับการบังคับกฎหมายสามารถออกหมายศาลเพื่อขอดูข้อมูลใน SED ได้

ทางด้านราคา Toshiba ยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจน แต่การ mass production จะเริ่มประมาณกลางปี 2011 นี้

การวิเคราะห์ Toshiba SED HDD ด้วย Porter’s Five Forces

1. The Intense of Rivalry among Existing Firms
แน่นอนว่าวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เป็นวงการที่มีการแข่งขันกันสูง และความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันกับอุตสาหกรรม HDD ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งยังคงถูกวิเคราะห์ว่าจะยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่ Toshiba ได้เปิดตัว Wipe Technology ตั้งแต่ปีที่แล้ว และเปิดตัว World’s First SED สู่อุตสาหกรรม HDD เมื่อไม่นานมานี้นั้น ทำให้ Toshiba เป็น first to market ของนวัตกรรมนี้ ซึ่งสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งหลักอย่าง Seagate, Western Digital, Samsung, Hitachi เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลจากกระประชุม Storage Vision 2011 ระบุว่า ช่วงปี 2005 – 2011 นั้นมีข้อมูลถึง 345,124,400 sensitive information ที่ถูกละเมิดด้านความปลอดภัย

2. Threat of New Entrants
แม้ว่า Toshiba จะเป็นหนึ่งในผู้นำของวงการ HDD และในขณะนี้ยังไม่มีคู่แข่ง SED รายอื่นในตลาด แต่คงเป็นการเลี่ยงไม่ได้ที่อนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกับ หรืออาจได้ดีกว่า Toshiba SED จากคู่แข่งในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ครองตลาดอย่าง Seagate และ Western Digital หรือจากคู่แข่งรายใหม่ ดังนั้นการสร้างข้อจำกัดของการเข้าสู่ตลาดให้กับคู่แข่งขันจึงเป็นสิ่งสำคัญ หนึ่งใน barrier ของการเข้ามาสู่การแข่งขันกับ Toshiba SED คือ ลิขสิทธิ์ของเทคโนโลยีที่ใช้ใน SED โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wipe Technology อีก barrier หนึ่งที่สำคัญคือการคงไว้ซึ่ง brand royalty ของลูกค้าในปัจจุบัน หรือ challenge ด้วยการสร้าง brand royalty สำหรับลูกค้ารายใหม่

3. Threat of Substitute Product or Service
ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ Threat of New Entrants ถึงแม้ขณะนี้ Toshiba ได้เปิดตัว SED HDD นวัตกรรมใหม่ของโลก แต่ในอนาคต Toshiba คงต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าทดแทน SED อย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการรับมือในด้านนี้มีได้หลายทาง เช่น การคงระดับหรือพัฒนาคุณภาพ SED อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องการซื้อ Toshiba SED, การทำ product differentiation เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าสินค้า, หรือ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเป็น cost leadership

4. Bargaining Power of Suppliers
อำนาจการต่อรองของ supplier ที่ผลิตชิ้นส่วนประกอบของ SED ขึ้นกับจำนวนของ supplier และสัดส่วนที่ส่งให้ (จำนวน supplier ยิ่งน้อย, สัดส่วนการขายมาก, supplier ยิ่งมีอำนาจการต่อรองมาก) เพื่อให้ supplier เสียเปรียบอำนาจในการต่อรอง อาจทำได้โดยการ backward integration นั่นคือ Toshiba เข้าไปลงทุนทำชิ้นส่วนประกอบนั้นเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ยังทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการลงทุนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน

5. Bargaining Power of Buyers
เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ยังไม่มีคู่แข่งของ Toshiba SED และจากจำนวนข้อมูลที่ถูกละเมิดด้านความปลอดถัยที่กล่าวข้างต้นนั้น ย่อมสามารถแสดงถึง demand ของลูกค้าที่สูง จึงทำให้ประเมินได้ว่าอำนาจการต่อรองของลูกค้าในขณะนี้อาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การควบคุมอำนาจการต่อรองของลูกค้าในอนาคตที่อาจเพิ่มขึ้นจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นนั้น ปัจจัยแรกขึ้นกับ uniqueness ของ Toshiba SED ตราบใดที่ลูกค้ายังจำเพาะเจาะจงความต้องการต่อ Toshiba SED ลูกค้าก็ยังคงเสียเปรียบอำนาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตามถ้าลูกค้ามีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ย่อมทำให้อำนาจการต่อรองของลูกค้านั้นเพิ่มขึ้นแทน

New Self-Encrypting Drive Specification

flickr:5634187173

References
1. http://finance.yahoo.com/news/The-HDD-Industrys-iw-3021815299.html?x=0&.v=1
2. http://news.cnet.com/8301-1009_3-20053910-83.html
3. http://news.yahoo.com/s/digitaltrends/20110415/tc_digitaltrends/toshibadebutsselferasingharddrives
4. http://www.computerworld.com/s/article/9215787/Toshiba_releases_self_erasing_drives
5. http://www.data-master.com/hard-drives-BestMake.html
6. http://www.pcworld.com/article/225202/toshibas_new_selferasing_hard_drives_the_ultimate_in_data_security.html
7. http://www.pcworld.com/businesscenter/article/215681/selfencrypted_drives_set_to_become_standard_fare.html
8. http://www.sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=StorageSolutions/PCNotebookHardDrives/MKxx61GSYGSeries#
9. http://www.toshiba.co.jp/about/press/2011_04/pr1301.htm
10. http://www.toshiba.co.jp/about/press/2010_08/pr1001.htm