Technology Mpls Multiprotocol Label Switching

Tecnhology  MPLS (Multiprotocol Label Switching)**

ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถทำการผ่าตัดจากระยะไกล (Telerobotic Operation) เพื่อให้บริการด้านสาธารณะสุขเข้าถึงทุกท้องถิ่นในประเทศ

flickr:5732955042

จากการที่ประเทศแคนาดาได้ทำการผ่านตัดจากระยะไกลแบบข้ามประเทศ ภายใต้โครงการสาธารณะสุขทางไกล (Telemedicine) ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน โดยมีเทคโนโลยีด้านไอทีและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์  (Robotics) ที่นำมาผสมผสานกันเพื่อบริการด้าการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

ในการผ่าตัดนั้นความเที่ยงตรงและความนิ่งของศัลยแพทย์นั้นนับเป็นหัวใจสำคัญในการทำการผ่าตัดผู้ป่วย แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหุ่นยนต์เข้ามาช่วยให้แพทย์ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยในท้องถิ่นห่างไกล

flickr:5732410199

กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลเซนต์โยเซฟ ประเทศแคนาดา ได้มีการนำเทคโนโลยีการผ่าตัดจากระยะไกลมาใช้สำหรับการผ่านตัดแบบเปิดแผลขนาดเล็ก (Minimal-access Surgery) ที่คณะศัลยแพทย์อยู่ห่างจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดไกลถึง 250 ไมล์ และเป็นครั้งแรกสำหรับการผ่าตัดจากระยะไกลในประเทศแคนาดา ซึ่งต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์ของโลกกับความสำเร็จและความก้าวหน้าด้านสาธารณะสุข

โดยการผ่าตัดในครั้งนั้นศัลยแพทย์ต้องควบคุมกลไกของอุปกรณ์มือกล 3 ชิ้น ที่จำลองการทำงานจากการขยับของนิ้วมือศัลยแพทย์ในการผ่าตัด โดยด้านหน้าของแผงควบคุมนั้นจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของมือกลไปทางซ้ายและขวา ตลอดจนควบคุมระบบกล้องที่จะให้ภาพที่ชัดเจนในระหว่างการผ่าตัด

และตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ได้มีการผ่าตัดจากระยะไกลด้วยหุ่นยนต์นี้ในประเทศแคนาดาแล้วอีกหลายต่อหลายครั้ง และทางโรงพยาบาลเซนต์โยเซฟก็มีแผนการดำเนินการที่จะขยายการผ่าตัดจากระยะไกลนี้ออกไปสำหรับอีกสองโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล

สำหรับเบื้องหลังความสำเร็จของการผ่าตัดจากระยะไกลนั้น โซลูชั่นด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสถียรและปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยในกรณีโรงพยาบาลเซนต์โยเซฟนี้ได้ใช้บริการด้านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน หรือ Virtual Private Network, VPN จากบริษัทเบลล์แคนาดา ซึ่งนับว่าเป็นบริการการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสำนักสาขาต่างๆ ขององค์กร ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการในประเทศไทยเราด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ความเสถียรและระบบสำรองของการสื่อสารก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการทำการผ่าตัดจากระยะไกล ดังนั้นคุณภาพของระบบที่จะมาใช้กับเทคโนโลยีด้านการแพทย์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการผ่านโครงข่ายหลักของเบลล์แคนาดาได้

โดยในกรณีนี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Multiprotocol Label Switch
หรือ MPLS เพื่อที่จะรับประกันความเป็นส่วนตัวของการเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลที่วิ่งอยู่บนโครงข่ายหลักของเบลล์แคนาดา ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถที่จะรองรับการสลับเส้นทางในการส่งข้อมูลในกรณีที่การเชื่อมต่อเกิดติดขัดขึ้น

และจากการผสานกันอย่างลงตัวของการบริการด้านโครงข่ายคุณภาพสูงสำหรับงานด้านสาธารณะสุข พร้อมกับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ด้านการควบคุมกลไกของแขนกลจากระยะไกลเข้าด้วยกันได้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีด้านไอพีในการที่จะให้บริการสาธารณะสุขทางไกลที่ระยะทางไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีด้านการแพทย์สำหรับยุคศตวรรษที่ 21

สำหรับการใช้งานเทคโนโลยีในด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณะสุขในบ้านเราก็ได้มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งก็ได้มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลประวัติคนไข้ไปจนถึงการจ่ายยาต่างๆ ซึ่งทำให้ลดขั้นตอนการทำงานและคล่องตัวอย่างมาก

โดยแพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้แบบออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถตรวจสอบประวัติการใช้ยาของคนไข้ได้อีกด้วย และในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะพบแพทย์แบบออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนต์ ซึ่งน่าจะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยที่ไม่ต้องเดินทางไกลหรือเผชิญกับการจราจรที่ติดขัด

ยิ่งไปกว่านั้นด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่จะเปิดรับชาวต่างประเทศเข้ามารักษาตัวในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยอีกทางหนึ่ง และยังส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่หน่วยงานหลายฝ่ายกำลังดำเนินงานในการรณรงค์ให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

MPLS (Multiprotocol Label Switching)
เทคโนโลยี เอ็มพีแอลเอส (MPLS) หรือมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า Multiprotocol Label Switching เป็นเทคโนโลยีสำหรับ การบริหารจัดการเส้นทาง และควบคุมคุณภาพของสัญญาณเชื่อมต่อบนเครือข่าย ATM ด้วยกระบวนการในการเร่งการจัดส่ง IP-Packet และให้ความยืดหยุ่นสำหรับการจัดการ IP บนเครือข่าย
 
MPLS - Multiprotocol Label Switching เป็นโปรโตคอลที่กำหนดขึ้นมาโดย The Internet Engineering Task Force (IETF) โดยปกติการรับส่งข้อมูลด้วยเราท์เตอร์ ที่ใช้ IP-Packet ในการรับส่งข้อมูล จะมีส่วนหัวของ packet ที่ระบุ ที่อยู่ของ ต้นทางและปลายทาง การส่งต่อ packet จากต้นทางไปยังปลายทาง อาจเกิดความล่าช้าขึ้นได้ ซึ่งปัญหาความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้จาก ความเร็วการค้นหาเส้นทางของ address ที่อยู่ปลายทางของเราท์เตอร์ ไปจนถึงขั้นตอนและวิธีการส่งต่อ packet จากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่ง

flickr:5732958204

ซึ่งก่อนหน้าที่จะกำเนิดเทคโนโลยี MPLS เราจะสังเกตได้ว่าการส่งข้อมูลไปยังปลายทางโดยไม่ต้องจัดการ เรื่องการค้นหาเส้นทาง สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยการส่งผ่านระหว่างสวิตช์กับสวิตช์ แต่ข้อจำกัดคือ สวิตช์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ระดับล่าง สามารถทำได้เพียงแค่ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ติดกันเท่านั้น แต่การส่งข้อมูลโดยใช้ IP packet นั้น เป็นการส่งที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง โดยต้องเพิ่มขั้นตอน การจัดการหาเส้นทาง ก่อนที่จะมีการส่ง packet ต่อไปยังอุปกรณ์ที่ติดกัน
 
MPLS จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้การส่งต่อข้อมูลโดย IP packet นั้น ลดกระบวนการต่างๆ ในการส่งข้อมูลลงให้คล้ายกับการส่งข้อมูลด้วยสวิตช์ และผลดีที่เกิดขึ้นตามมาคือทำให้หน่วยประมวลผล หรือ ซีพียู ของอุปกรณ์ทำงานลดลงตามไปด้วย สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้คือ การส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ไม่เกิดการล่าช้า
 
กระบวนการของ MPLS นั้นได้เพิ่มขั้นตอนอย่างหนึ่ง คือการใส่ Label เข้าไปใน IP packet เพื่อให้การส่งต่อ packet เร็วขึ้น เนื่องจากการใส่ label ก็เปรียบเสมือนกับการใส่รหัสไปรษณีย์เพิ่มเข้าไปในหน้าซองจดหมาย ซึ่งผู้คัดแยกจดหมายไม่จำเป็นต้องดูว่า
ผู้รับ เป็นใครเพียงแต่แยกว่า รหัสไปรษณีย์ รหัสไหนจะส่งต่อไปภาคไหน หรือจังหวัดไหนเท่านั้น เช่น รหัสไปรษณีย์ที่มีหมายเลข 5 นำหน้า ให้ส่งขึ้นไปทางภาคเหนือหรือถ้ารหัสนำหน้าเป็นเลข 9 ให้ส่งต่อไปทางภาคไต้ ส่งต่อกันไปจนถึงที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง และที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางนี้ เท่านั้นที่จะเสียเวลามาดูที่อยู่ของผู้รับ หน้าซองจดหมาย ว่าผู้รับ อยู่ตำบล และอยู่บ้านเลขที่เท่าไร ในเขตที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางนั้น รับผิดชอบและส่งจดหมายนั้นไปยังผู้รับ
 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเพิ่มขั้นตอนบางอย่างเข้าไป แต่ไปทำให้ขั้นตอนหลายๆ อย่างลดลงได้ คือ แนวความคิดที่นำมาใช้กับ MPLS นั่นเอง ซึ่งในภายหลังได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดยนำเอาข้อดีของ MPLS มาสร้าง โครงข่าย VPN โดยอาศัยโครงข่ายของ MPLS จากต้นทางไปยังปลายทาง และข้อดีของ MPLS ที่ใช้ label ในการส่งต่อข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ ทำให้ข้อมูลที่อยู่ภายใน MPLS จึงไม่จำเป็นต้องเป็น IP ก็ได้ และ MPLS ยังจัดการเรื่อง Quality of Services (QoS) ได้ง่ายอีกและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

flickr:5732958818

ถึงแม้ว่าการให้บริการ MPLS นั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่ และเพิ่งจะถูกใช้งานมาไม่ถึง 4 ปี และเพิ่งจะเริ่มให้บริการแก่ผู้ใช้ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เอง แต่มีแนวโน้มการให้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี MPLS ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการสื่อสารระหว่างเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรคมนาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเองให้ความสนใจการให้บริการ MPLS เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่ให้บริการทางด้านเครือข่าย เพราะว่าสามารถช่วยลดภาระในการดูแลระบบด้านไอทีภายในองค์กรลงได้นั่นเอง

ที่มา http://www.ecommerce-magazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1726&Itemid=37
http://www.teleroboticsurgeons.com/humc-or2.jpg
www.futurevigil.com