Intel GE Intro Windows 7 Telehealth Tool

IT Report II
By Miss Sakunkarn Thongnawakun YMBA31, 5320221008
News Topic: Intel, GE Intro Windows 7 Telehealth Tool
Source: http://www.informationweek.com/news/healthcare/mobile-wireless/229500583

Part I: Summary of the article

flickr:5722085660

ยักษ์ใหญ่ด้านไอทีอย่างอินเทล จับมือกับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง GE ร่วมจัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยเปิดตัว “Care Innovations Guide” ในรูปแบบ “telehealth platform” ที่ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ป่วย และช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษา เป้าหมายคือ การติดต่อระหว่างสถานพยาบาลและผู้ป่วย ผ่าน desktops, tablets, netbooks, laptops, และ mobile devices โดย
“The Care Innovations Guide” ช่วยให้แพทย์ตรวจผู้ป่วยและจัดการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยระยะไกลได้โดยใช้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows7 สามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของผู้บริโภค อย่างเช่น มีช่องเสียบการ์ด Secure Digital (SD) และเว็บแคม นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ personal computers, tablets และอุปกรณ์อื่น ๆ เชื่อมต่อในรูปแบบเฉพาะ ของอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบมีสาย และไร้สาย สามารถตรวจสอบความดันโลหิต, วัดระดับน้ำตาล, จับสัญญาณชีพจร, วัดความเร็วของลมโดยผ่านเครื่อง Peak Flow Meter (วัดระดับความรุนแรงของโรคหอบหืด) และเครื่องชั่งน้ำหนัก
แพลตฟอร์มมีกระบวนการขั้นสูง ที่ให้ผู้ป่วยมีการสนทนา โต้ตอบ คำถาม แบบสำรวจเบื้องต้นผ่านระบบมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการประชุมทางไกล (videoconferencing) เชื่อมต่อผู้ป่วยและผู้รักษาพยาบาล ในรูปแบบสนทนาตัวต่อตัว (Face-to-face dialogue)
Care Innovations Guide ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบการจัดเก็บเวชระเบียนแบบอิเล็กทรอนิค และเชื่อมต่อได้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีการใช้งานในองค์กร หรือสถาพยาบาลส่วนใหญ่ และขณะนี้เป็นแพลตฟอร์มที่จะเปิดขึ้น ประเภทใหม่ของระบบการจัดการสุขภาพระยะไกลให้กับลูกค้า โดย Care Innovations Guide เริ่มทำตลาดโดยใช้ชื่อ Virtual Health ใช้การสมัครสมาชิกและการบริการสุขภาพ ซึ่งใช้กับผู้สูงอายุ และคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
ทางด้านผู้ใช้งานให้ความคิดเห็นว่า Care Innovations Guide ที่รองรับเพียงแค่ platformเดียว เป็นปัจจัยในการจำกัดการใช้งาน เนื่องจากผู้รักษาพยาบาล และผู้ป่วยนิยมใช้ iPad และ iPhone กันมาก
ส่วนผู้ดูแลระบบ Care Innovations Guide ให้เหตุผลหลายประการในการเลือกใช้ Windows 7 platform ถึงแม้ผลการสำรวจจะแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการเป็นจำนวนมาก ของแพทย์ และเจ้าของสถานพยาบาลที่ต้องการให้เชื่อมต่อกับ iPad และ iPhone
อย่างเช่น Windows 7 platform มีการใช้อย่างกว้างขวาง มีความหลากหลายของตัวเลือก (options) และการเลือก (choice), เป็นระบบปฏิบัติการที่แข็งแกร่ง, สามารถจัดการได้ และเป็นแพลตฟอร์มที่มีการรักษาความปลอดภัย (secure platform) แต่ทางทีมงานก็ยังคงมองตลาดมือถือ ในการพัฒนาสินค้าในอนาตคต่อไป

flickr:5721526923
flickr:5722087284
flickr:5721526109


VDO ตัวอย่างการทำงานของ “telehealth platform”
[[http://www.flickr.com/photos/61858883@N03/5722124198/in/photostream/]]

Part II: Personal reflection of the article, the insights, issues, illustrations covered.

Benefit from Technology:

flickr:5721525773
flickr:5722086328

1 ถือเป็นนวัตกรรมการนำ IT มา ประยุกต์ใช้ในรูปแบบใหม่ของการส่งมอบการดูแลสุขภาพ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้ป่วยและสถานพยาบาล ในรูปแบบการดูแลที่เหนือกว่าการเข้ารับบริการตรง ที่โรงพยาบาลและคลินิก
2 เป็นการนำความสามารถด้านเทคโนโลยีในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีวิดีโอ สามารถสื่อสารแบบสองทาง เพื่อสถานพยาบาลและผู้ป่วยสามารถพูดคุย สังเกตลักษณะทางกายภาพที่อาจบ่งบอกถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย และสามารถแจ้งเตือนแพทย์เพื่อการสามารถปรับยาหรือทำการรักษา ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
3 เป็นการเริ่มต้นในการเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสนับสนุนความต้องการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วย ช่วยให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 ป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ ช่วยลดการเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการในห้องฉุกเฉินมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ตลอดเวลา
5 Intel Health Guide, กับ Intel ® Health Care Management Suite, เป็นการเชื่อมต่อออนไลน์ที่ช่วยให้แพทย์ ติดตามผู้ป่วยและการจัดการรักษาจากระยะไกล สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเวลา นำไปสู่ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ดีขึ้น และช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษา

Business opinion:

flickr:5722087390

1 การร่วมดำเนินธุรกิจของสองยักษ์ใหญ่ระดับโลกในการสร้างนวัตกรรม ด้าน Health care เป็นมุมมองทางธุรกิจที่เสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน โดยก้าวผ่านการซ้อนทับกับในบางธุรกิจ รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่คล้ายกันมาก ด้านการมีระเบียบวินัยขององค์กร ความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับลูกค้า ที่จะนำพาธุรกิจก้าวไปข้างหน้า ด้วยการทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวผ่านทางแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบครบวงจร ถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญ
2 การร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี สร้างให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ หรือเครื่องมือที่มีประโยชน์ สามารถจดสิทธิบัตรเพื่อสร้างรายได้ ให้กับธุรกิจ
3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และช่วยในการควบคุมต้นทุนของการดูแลสุขภาพ มีความสำคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบสุขภาพแห่งชาติ, การเสียค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพ โดยการเข้าถึงสวัสดิการการคุ้มครองผู้ป่วยด้วยราคาที่ไม่แพง ทำให้ความรู้สึกที่ดีสำหรับผู้จ่ายเงินในระบบสุขภาพของรัฐบาล ระบบประกันภัย ระบบโรงเรียน รวมถึงนายจ้างอีกด้วย

Issues:

flickr:5722085120
flickr:5721524813

1 การมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปที่ MobiHealth หรือการรับการดูแลสุขภาพผ่านระบบมือถือ เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก
2 แม้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะแสดงถึงการช่วยลดอัตราการตายและประหยัดค่าใช้จ่าย แต่บริษัท ประกันจำนวนมากจะครอบคลุมบริการ telehealth Intel หรือไม่
3 การวิจัยพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรม ใช้เงินจำนวนมากกว่าจะจดสิทธิบัตร แต่จะมีวิธีการปกป้องสิทธิของผู้ประดิษฐ์ หรือไม่
4 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิบัตรจะมีมูลค่าสูงมากน้อยเพียงใด บริษัทผู้ผลิตยังคงได้เปรียบ

Telemedicine เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาก แต่จะได้รับการสนับสนุน ในการนำไปใช้ในระบบการดูแลสุขภาพมากน้อยเพียงใด ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรค คือการที่องค์กรหรือสถานพยาบาล นำเสนอการลงทุนด้าน Telemedicine แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนของค่าบริการในหลายๆ ด้านเช่น สารละลายที่ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดและการส่งไปตรวจสอบที่สถาบัน, การให้บริการของโทรศัพท์มือถือในการแจ้งเตือน, บันทึกและรายงานผลสุขภาพ เป็นต้น

flickr:5721525599

Reference:
http://www.informationweek.com/news/healthcare/mobile-wireless/229500583
http://www.careinnovations.com/

Additional:
การแข่งขัน “Mobile Application Smackdown” ซึ่งมี Application ที่น่าสนใจเช่น การส่งภาพเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างใต้ของชั้นกล้ามเนื้อ, e-health record system สำหรับ iPad และมือถือสมาร์ทโฟน การตรวจสอบความดัน เป็นการแข่งขันเพื่อศึกษาจุดที่น่าสนใจที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการดูแลสุขภาพผ่านมือถือ สามารถดูApplication ที่น่าสนใจตามข้อมูลด้านล่าง หรือ ดูเพิ่มเติมได้ที่ link: http://www.informationweek.com/news/galleries/healthcare/mobile-wireless/229402535

flickr:5721526009


3D4Medical's Muscle System (Head And Neck)
This free iPhone app shows you extensive views of the muscle systems. You can tap to enlarge, rotate, and "cut away" a layer of muscle and see muscles underneath. Zoom in for a close-up of a specific muscle group; the app lets you go deeper and deeper. When you rotate an image, you get a side view of the muscle system, as well as a posterior view and front view. The app provides information such as what the muscle is innervated by. It also will quiz you and tell you what each muscle is, the origin and insertion of the muscle, the action (what it does), and the nerve supply. 3D4Medical.com has several other iPhone apps, including the iMuscle app for the iPhone that lets users zoom in and identify muscles, and then shows the exercises associated with building up a specific muscle or muscle group. It also has iPhone apps for the cardiovascular system, the urogenital system, the skeletal system, the nervous system, the digestive system, and other muscle systems. iPad versions are available for several systems, including nervous, cardiovascular, and digestive. Some of 3D4Medical's apps are free but more specialized ones must be purchased. $13

flickr:5722085848


iHealth Lab's Blood Pressure Monitoring System
iHealth's mobile blood pressure monitoring system for iPhone, iPad, and iPod users comes with a blood pressure cuff and a portable battery-operated dock that doubles as a charging station for the Apple iOS devices. Patients can view their blood pressure readings, track them over time, and run reports. The results can be shared with their doctors, as well as family and other caregivers, via email. They can be pushed to Twitter and Facebook to start social media discussions with other hypertension patients and their caregivers. The monitoring cuff and docking station are $99; the companion app is free.

flickr:5722087108


AirStrip Technologies' AirStrip Cardiology
When a physician is caring for an inpatient who just had a heart attack, he needs up-to-the-minute information, even when he can't be at the patient's bedside. This application from AirStrip Technologies provides near-real-time electrocardiogram data directly to an iPad or iPhone. Most docs look at ECGs remotely by viewing scanned ECG strips or accessing them on a desktop. AirStrip Cardiology provides more options. AirStrip also has a mobile app for remote access to a bedside fetal heart monitor. With AirStrip OB, clinicians can view up-to-the-minute FHM strips on an iPhone or iPad.

flickr:5722086232


Blausen Medical's Human Atlas
Need to show a patient a close-up of how the circulatory or respiratory systems works? Blausen Medical's Human Atlas provides full-color, 3-D animations and illustrations about various parts of the human body for just that purpose. The atlas, which also provides voiceover narration, is available for Apple's iOS, Research In Motion's BlackBerry, and Google's Android operating systems, as well as the iPad and RIM's PlayBook tablet. It comes in two volumes, with 150 topics in each. It has 15 subatlases, focusing on specific areas, such as circulatory, pediatric, and skeletal. The smartphone apps are $19.99, and the tablet apps run $29.99. The subatlases are $3.99 to $4.99 for smartphones and $8.99 to $9.99 for tablets.

flickr:5722085774


WellDoc's DiabetesManager
WellDoc's DiabetesManager is a real-time virtual coach for Type 2 diabetic patients. They log their medication and carbohydrate intake, blood glucose, and other readings into mobile devices such as smartphones, laptops, and tablets. Using the patient's data, behavioral algorithms provide automatic, real-time virtual coaching, including reminders to patients about testing, medicine, lifestyle adjustments, and meal recommendations. The advice helps address both high or low glucose readings based on the patient's condition and treatment plan. The data is periodically sent to the patient's doctor to help fill the information gap that often develops between office visits and facilitate the disease management discussion. Various health plans offer the tool to their patient members free of charge.

flickr:5722085070

DrChrono's EHR
DrChrono, an iPad-based electronic health record system, lets clinicians input patient histories and physical exams, do e-prescribing and patient scheduling, convert medical speech into text, and add X-rays and other images. It also provides a template for SOAP notes—the traditional Subjective, Objective, Assessment, and Plan approach used to keep track of patients' course of treatment in many medical settings. DrChrono also can make use of an iPad's video recording capability, letting clinicians add an on-the-spot photo of a skin lesion or a video of an abnormal gait or facial tic, for instance. DrChrono is free to about $800 per month, depending on the number of features the user chooses.

flickr:5721524881


Epocrates Essentials
This app provides information on thousands of prescription medications and hundreds of over-the-counter drugs, as well as other capabilities, such as medical calculators. It's one of the most widely used medical apps; almost every doctor has it. It's available for the iPhone, BlackBerry, Android, Palm, and Windows Mobile. Epocrates RX is a basic free version. Souped-up versions start at $99 per year. Epocrates Essentials Deluxe at $199 per year provides evidence-based treatment information, treatment guidelines, lab preparation and interpretations, a medical dictionary, and ICD-9 and CPT codes. You typically start with a search, say for skin conditions like melanoma, where you can look at pictures, get etiology about the condition and information about related conditions, and then you can drill deeper and get even more information on those conditions. It also provides guidance on what to look for in terms of patient history, what tests to order, and treatment options for every size, shape, and type of patient.

flickr:5721526969

CollabRX's Targeted Therapy Finder Melanoma
Targeted Therapy Finder Melanoma is a free, Web-based decision-support app that helps cancer patients and oncologists identify the best tests, treatments, and clinical trials for the type of skin cancer a person has. The app was created through collaboration between software services firm CollabRX and the American Society of Clinical Oncology, and runs on mobile devices, including iPhones and iPads. It asks doctors and patients a set of questions and then helps them narrow down the promising treatments and clinical trials associated with the patient's specific subtypes of melanoma and other characteristics.

flickr:5721525625

Nuance Communications' Dragon Medical Mobile Recorder
No time for dictation breaks? This mobile recorder lets doctors dictate reports on the go to an iPhone and wirelessly upload reports to Nuance's speech recognition transcription platform. The mobile recorder works with Nuance's eScription speech recognition engine, which transcribes the material and creates draft reports that can be incorporated into electronic health records. In the past, poor audio quality kept physicians from using mobile phones for dictation. The Dragon recorder overcomes this problem, Nuance says, providing more reliable dictation capture. The recorder uses Wi-Fi and 3G networks to upload doctors' dictations for processing. The Dragon Medical Mobile Recorder app can be downloaded for free at iTunes. A subscription to Nuance's eScription platform is also required; pricing varies depending on usage.

flickr:5722084752

Word Magic Software's Medical Spanish-English Dictionary
This $5.99 app is a must for every medical provider who treats Spanish-speaking patients—and that likely covers a vast number of medical professionals. Word Magic's dictionary runs on the iPhone, the iPod Touch, BlackBerry, HP-Palm, Android, and Windows Mobile. It's not your everyday translator, providing more than 235,000 entries, more than 331,000 translations, and 232,000 synonyms. While it's really for translations, as a bonus, you get definitions in both languages. These translations aren't only written; the app provides audio translations as well. The dictionary covers various Spanish dialects (international, European, Latin American, and Mexican). Muy bueno.

flickr:5722084248

Informed Publishing's EMS ACLS Guide
No doctor has time to look at an app during an emergency, but this $5.99 app is a great preparatory and reference guide for anything related to medical emergencies, from intubation to triage to advanced cardiac life support to poison and overdoses to respiratory distress, stroke, and spinal injury. There are Spanish translations, pediatric assessments, and lab values.

flickr:5722086744

UpToDate
UpToDate is an online database of medical information, essentially an online library of textbooks in about 17 medical specialties. It's updated about every three months, which makes it stand apart from hard-copy textbooks, which typically are updated every three to five years. Although it doesn't have a standalone mobile app, it's available through any mobile device that has Internet service. The app is priced from $195 to $495 per year for individuals. Site licenses for groups are available.