FireFox 4

FireFox 4 By วรพรรณ คุณาวิศรุต 5320221009

* รายละเอียด / ข้อมูลต่างๆ ของ Firefox 4
* ข้อดี/ข้อด้อย
* การพัฒนา Firefox 4 บน Android


FireFox 4 เป็น FireFox Version ล่าสุดที่ Mozilla พัฒนาขึ้น มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 23 มีนาคม 2554
มีการพัฒนาในส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface)

ส่วนของ UI มีเพิ่มเติมขึ้นมากจาก Firefox 3.6 ดังนี้
* ปุ่มเมนู และปุ่มในการใช้งานอื่นๆ มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่
* รองรับภาษาต่างๆ 80 ภาษา
* แถบการแสดงผลสถานะ (Status Bar) ถูกยกเลิกไปเปลี่ยนเป็นแถบส่วนเสริม (Add-on bar) เข้ามาแทน
* แถบการแสดงผล (Tab ) ถูกย้ายขึ้นไปไว้ด้านบน
* สามารถค้นหาและสับเปลี่ยน Tab ผ่านทาง Smart Location Bar
* ปุ่ม Stop และ Reload ถูกผนวกรวมเข้าด้วยกัน
* เพิ่มรูปแบบ panorama ให้ผู้ใช้สามารถดูทุก Tab ที่เปิดอยู่ได้พร้อมๆกัน

2. ประสิทธิภาพ
- ป้องกันการแฮงค์อันเกิดจาก Flash, Quicktime หรือ Silverlight
- มีการ scroll หน้าเว็บที่ลื่นไหลขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลภาพเคลื่อนไหวของปลั้กอินบน Mac OS
- ตอบสนองต่อการแสดงผลหน้าเว็บที่ดีขึ้น ผ่านเทคนิคที่เรียกว่า Lazy Frame Construction

3. การเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (Synchronization)


- จากเดิมการ Sync เป็นเพียงส่วนเสริมที่สามารถใช้งานได้ ในเวอร์ชั่นนี้ถูกผนวกเป็นคุณสมบัติ (Feature)
หนึ่งของ Firefox4

- Share Bookmark หรือ History บนมือถือ

4. การรองรับเทคโนโลยีใหม่และภาษาของนักพัฒนาใหม่ๆ

- รองรับมาตรฐานเว็บ HTML 5
- เปลี่ยน JavaScript Engine ใหม่ที่ชื่อว่า JagerMonkey ทำให้เร็วกว่าเวอร์ชั่น3.6 ได้ถึง 2-6 เท่า
- รองรับรูปแบบวิดีโอความละเอียดสูง(High Definition) WebM
- การแสดงผลสามมิติ มีการใช้ Hardware ช่วยในการประมวลผล ผ่านทางไดรเวอร์ต่างๆดังนี้
* Direct3D 9 บน Windows XP
* Direct3D 10 บน Windows Vista และ Windows 7
* OpenGL บน Mac OS
* OpenGL บน Linux จะรองรับในอนาคต
- สามารถแสดงผลสามมิติบนเว็บด้วย WebGL บนทุกๆแพลตฟอร์มที่มีการติดตั้งกราฟฟิกการ์ดที่รองรับ
- รองรับฟอนต์แบบ OpenType

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

- กรณีที่การส่งผ่านระหว่างข้อมูลต้นทางและปลายทางใช้โปรโตคอล HTTP Strict Transport Security (HSTS)
Firefox จะปรับไปใช้ HSTS ในการส่งผ่านข้อมูลทันที ซึ่งการส่งผ่านข้อมูลในวิธีนี้จะไม่สามารถดักจับข้อมูลระหว่าง
ทางได้ ดังนั้น การเข้าเว็บไซต์ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ จะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

- มีทางเลือกไม่ให้เว็บไซต์ติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บแล้วเอาไปใช้กับการโฆษณา (Do Not Track)
- Content Security Policy (CSP) สามารถตรวจจับและป้องกันการโจมตีของ Hacker ได้

จุดเด่นของ Firefox 4
- การพัฒนาการเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือ
- ปรับปรุง ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ใหม่
- การใช้ HSTS ส่งผ่านข้อมูล
- Do Not Track ทางเลือกไม่ให้เว็บไซต์ติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บ

จุดที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมของ FireFox 4
- การแสดงผล Flash ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร เช่น การเล่นเกมส์บน Facebook
- การแสดงผลกรณีที่เป็น Ajax มีการทับซ้อนกันหรือมีการซ่อนการแสดงผล
- การทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเทียบกับ Google Chrome ยังมีการทำงานที่ช้ากว่า
- การตัดคำที่เป็นคำในภาษาไทยยังไม่สมบูรณ์

การพัฒนาก้าวต่อไป ของ Mozilla
ในการเปิดตัว Firefox 5 ที่มีข่าวอ้างอิงว่าจะเปิดตัวในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 นี้
โดยทาง Mozilla จะปรับเปลี่ยนการออกเวอร์ชั่น โดย

- ออกเวอร์ชั่นใหม่ ทุกๆ 18 สัปดาห์
- การออกเวอร์ชั่นเป็น 4 สถานะดังนี้คือ nightly,aurora,beta และ Firefox (Final)
- Version 5 นี้จะเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
• เพิ่มคุณสมบัติทางด้าน Social Network
• พรีวิวเอกสารในบราวเซอร์ (In-browser preview)
• ระบบจัดการระบุตัวตน (Indentity Management)

การพัฒนา FireFox 4 บนระบบปฎิบัติการ Android


• FireFox Sync – สามารถ sync Firefox history, bookmarks, open tabs, passwords
และ form data ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือได้

• Awesome Screen – คือแถบ pop up บน Awesome bar หรือ Location bar
ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ URL ได้ง่ายและรวดเร็ว

• Add-ons – ส่วนที่เราสามารถลงโปรแกรมเพิ่มเติมให้ firefox ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นหรือ
ปรับเปลี่ยนความสามารถต่างๆ

• Pinch-to-zoom – การใช้นิ้วในการขยายภาพและย่อภาพ

การวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
* User Interface (UI) พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลตาม Chrome และ Windows 7
* Firefox4 มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดี เป็นจุดเด่นสำคัญ เมื่อเทียบกับ Browser อื่นๆ
* ในด้านของความรวดเร็วในการใช้งาน ยังประมวลผลได้ช้ากว่า Google Chrome แต่ไวกว่า
Internet Explorer

* Firefox 4 เป็นบราวเซอร์ที่น่าจับตามองอีกตัวหนึ่งซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่า Firefox 4 นั้นถูกพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้มาเป็นอันดับแรก
ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ sync ข้อมูลการใช้งานได้จากทุกที่ หรือการรักษาความเป็นส่วนตัว
ขณะท่องเว็บ ซึ่งในจุดนี้เอง ทำให้มีผู้สนใจดาวน์โหลดเป็นจำนวนกว่า 7.1 ล้านครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมงแรก
มากกว่ายอดดาวน์โหลดของ IE9 ประมาณ 3 เท่า
"แม้จะไม่สามารถพูดได้ว่า Firefox เป็นบราวเซอร์ที่ดีที่สุด
แต่ก็สามารถครองใจผู้ใช้ได้เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียว"

Reference