Explain Reasons Why Companies Need To Use Social Media

Social Media ถือเป็นสื่อออนไลน์ ที่มีผู้ใช้มากมายทั่วโลก และในปัจจุบันผู้ใช้สามารถเข้าถึง Social Media ประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว ซึ่งหมายถึง เราสามารถเชื่อมต่อ หรือ เข้าถึง Social Media ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ ยังสามารถ ทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ และในปัจจุบันเครื่องมือสื่อสารที่คนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน(Smartphone) ส่วนใหญ่ มีบริการเสริม Applications หรือโปรแกรมประเภท Social Media คอยรองรับสังคมออนไลน์ประเภทนี้มากขึ้น นั่นหมายถึง ผู้ใช้ก็สามารถ เชื่อมต่อ เข้าถึง Social Media ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ Internet ได้ เช่น Notebook Netbook Kindle iPad ฯลฯ อีกด้วย

ผลการวิจัยล่าสุดขี้ให้เห็นว่า Social Media มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น 7 ใน 10 คนใช้เป็นแหล่งหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ แนะบริษัทหันมาวางแผนกลยุทธ์อย่างจริงจัง แม้จะไม่ได้ดำเนินธุรกิจออนไลน์ เพราะผู้บริโภคนิยมสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และยี่ห้อสินค้าในสังคมออนไลน์

ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่า Social Media คือกระแสความนิยมอย่างกว้างขวาง Social Media ไม่ได้จำกัดวงอยู่เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น แต่นักธุรกิจและมืออาชีพแขนงต่างๆ ได้หันไปใช้ Social Media มากขึ้น ทำให้ Social Media กลายมาเป็นสื่อในสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลอย่างมาก จากรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal Maccan (www.universalmccann.com) แสดงว่า Social Media เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์และ ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจอย่างมาก เพราะผู้ใช้สื่อ Social Media นิยมโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ แบรนด์ ผ่านบล็อก หรือ ในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตน นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ต มีทัศนคติในนเชิวบวกต่อบริษัทหรือองค์กรที่สร้างบล็อกเป็นของตนเอง

ผลจากการศึกษายังพบด้วยว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมในสังคมเครือข่ายโดยเฉลี่ย 3-5 เครือข่าย ดังนั้นนักธุรกิจรายใดที่คิดว่า “ธุรกิจของฉันไม่ได้เน้นด้านออนไลน์” อาจจะต้องคิดใหม่ เพราะ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์หรือไม่ก็ตาม แต่ธุรกิจของคุณจะเกี่ยวพันกับเครือข่ายในสังคมออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะลูกค้าของคุณ คู่ค้าของคุณ แม้แต่เพื่อนฝูง หรือ คนในองค์กรของคุณได้เข้าไปมีบทบาทหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่การสนทนาในบางครั้งอาจจะโยงใยเข้ามาถึงธุรกิจของคุณได้ นั่นหมายถึงว่า บริษัทที่ไม่ได้พิจารณา หรือ ผนวก Social Media ไว้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ หรือ แผนการตลาดรวม กำลังเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าไปอย่างน่าเสียดาย

ความนิยมของ Social Media ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อมาตรวัดความสำเร็จด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของภาคธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่องค์กรธุรกิจต่างๆ จะหันมาให้ความสนใจกับ Social Media Marketing มากขึ้น บริษัทส่วนใหญ่ควรที่จะต้องเข้าไปมีบทบาท และ สื่อสารกับกลุ่มสังคมในชุมชนออนไลน์เป็นประจำ แน่นอนว่าในขณะนี้ บริษัทหลายๆ แห่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของ Social Media เพราะเล็งเห็นว่าเป็น Social Media

เป็นเครื่องมือการตลาดที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการสู่ผู้บริโภค ได้เป็นอย่างดี

Social Media เหมาะสมกับธุรกิจที่มีความต้องการดังต่อไปนี้

- ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มช่องทางทางการตลาดในแบบใหม่ๆ
- ธุรกิจที่ต้องการติดตามเทรนด์ใหม่ๆ จากโลกออนไลน์
- ธุรกิจที่ต้องการใช้งบประมาณทางการตลาดอย่างคุ้มค่าที่สุด
- ธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคแบบใกล้ชิด

Social Media สำคัญต่อการทำธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้

- เพิ่มช่องทางทางการตลาดของบริษัทผู้ผลิตถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
- เพิ่มศักยภาพในการโปรโมทผลงาน,สินค้าหรือบริษัทให้มากขึ้น
- เพิ่มโอกาสในการถูกพบเห็นแบรนด์
- ร่วมสร้างและแชร์กิจกรรม,ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้ผลิตถึงผู้บริโภคเพื่อเป็น การดึงดูดผู้ที่สนใจในสินค้า
- โปรโมทกิจกรรม ของแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ - ค่าใช้จ่ายน้อยในการผลิต

reference : http://www.sptmrk.com/index.php/news/77--social-media-