ซีคเกอร์ฯ เปิด 2 เว็บเรียนออนไลน์ ฉีกกรอบการท่องจำ
flickr:5718721876
ซีคเกอร์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ ทุ่มงบ 30 ล้านบาท เปิดตัวเว็บไซต์การศึกษา school-seeker.com และ elearningseeker.com หวังยกระดับการศึกษา

นางสาววิภาวภัทร์ ชุณหะวัต ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท ซีคเกอร์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งการทำงาน การบริโภคข้อมูลข่าวสาร และการเรียน ในประเทศไทยมีเว็บไซต์ให้บริการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาจำนวนมากแต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการแบบครบวงจรแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง บริษัทฯ จึงพัฒนาเว็บไซต์ school-seeker.com (www.school-seeker.com) และเว็บไซต์ elearningseeker.com (www.elearningseeker.com) ภายใต้แนวคิด One Stop Service

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ school-seeker.com คือ ผู้ปกครองที่กำลังมองหาสถานศึกษาให้บุตรหลาน และกลุ่มนักเรียนที่ต้องการโรงเรียนเสริมพิเศษ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าลูกค้า 1-1.5 แสนคนต่อเดือน และมีอัตราการเติบโตที่ 30% ต่อปี สำหรับ เว็บไซต์ elearningseeker.com บริษัทฯ แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยคอร์ส TOEFL , IELTS , TOEIC , GMAT , SAT และ GRE รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการเรียนภาษาเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ มีคอร์สเรียนภาษา 4 ภาษา ตั้งเป้าลูกค้าภายในไตรมาสแรกที่ 25,000 คน รายได้ 20 ล้านบาทต่อไตรมาส และมีอัตราการเติบโต 15-20% ต่อปี

สำหรับ เว็บไซต์ school-seeker.com ได้รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาต่างๆ โดยแบ่งประเภทอย่างชัดเจนด้วยข้อมูลเชิงลึกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเยี่ยมชมสถานศึกษาต่างๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตนเอง ซึ่งสมาชิกสามารถบันทึกโรงเรียนหรือคอร์สที่สนใจและเก็บไว้ในข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมนำข้อมูลของแต่ละแห่งมาเปรียบเทียบกัน ส่วน เว็บไซต์ elearningseeker.com จะให้บริการห้องเรียนออนไลน์แบบ Visual Classroom ให้ผู้เข้าเรียนสามารถซักถามผู้สอนได้โดยตรง จากหลากหลายหลักสูตรการเรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนยังสามารถออนไลน์เข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามตารางเวลาที่จัดเตรียมไว้ โดยสามารถเรียนสดพร้อมอาจารย์หรือเรียนย้อนหลังจากวิดีโอก็ได้

นายเบิร์นฮาร์ด แกซซัม ผู้อำนวยการด้านหลักสูตร บริษัท ซีคเกอร์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งใจให้ school-seeker.com เป็นเว็บไซต์ที่แสดงฐานข้อมูลทางการศึกษาในเชิงลึกแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ส่วน elearningseeker.com เป็นการเรียนภาษาออนไลน์ตามแนวคิด Edutainment ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการเรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้อมการสร้างสรรค์จินตนาการ ทำให้การเรียนสนุกสนานและทำให้การรับรู้-การจดจำมีประสิทธิภาพ ทั้งยังฉีกกรอบการศึกษาแบบท่องจำอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท ในการเปิดตัวทั้ง 2 เว็บไซต์ สำหรับการทำตลาดแบบ 360 องศา เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. ยังมีการจัดกิจกรรมสาธิตการเรียนการสอนออนไลน์ บริเวณชั้น 1 ณ ดิจิตอลเกตเวย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการนัดพบระหว่างนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง

flickr:5718172081

วิเคราะห์ข่าว

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทมากต่อสังคมยุคนี้ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมสารสนเทศทั่วโลกเข้าด้วยกัน การใช้อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้วิถีชีวิตของคนปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพราะสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นแหล่งสารสนเทศสำหรับทุกวงการ สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง สำหรับในด้านการศึกษาก็เช่นกัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะช่วยในด้านการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนรู้มากยิ่งขึ้นแล้วนั้น ยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านของผู้เรียนและผู้สอน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่เปิดโอกาสให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลา

การเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติกับ E-learning

ชั้นเรียนปกติ

1. ผู้เรียนนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียน
2. ผู้เรียนค้นคว้าจากตำราในห้องสมุดหรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ
3. เรียนรู้การโต้ตอบจากการสนทนาในชั้นเรียน
4. ถูกจำกัดด้วยเวลาและสถานที่

E-learning

1. ใช้ระบบวีดีโอออนดีมานด์เรียนผ่านทางเว็บ
2. ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทางเว็บที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
3. ใช้ระดานถาม-ตอบช่วยให้ผู้เรียนกล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เต็มที่ เหมาะกับผู้เรียนจำนวน มาก
4. จะเรียนเวลาไหน ที่ใดก็ได้

ประโยชน์ของการเรียนการสอนบนเว็บ

1. เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่มีเวลาได้ศึกษาเล่าเรียนได้ ผู้เรียนสามารถเข้าไปใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานศึกษาใกล้เคียง
2. ยังช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากเว็บเป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา การสอนบนเว็บสามารถตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความใฝ่รู้ รวมทั้งมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (meta-cognitive skills) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เนื้อหาการเรียนมีความยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิมและเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. สามารถนำเสนอเนื้อหาในรูปของสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และภาพ 3 มิติ โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบของการนำเสนอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน

ข้อดีและข้อจำกัดของการเรียนการสอนบนเว็บ

1.ข้อดี

1.1 ขยายขอบเขตของการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกหนทุกแห่งจากห้องเรียนปกติไปยังบ้าน
และที่ทำงาน ทำให้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง
1.2 ผู้เรียนควบคุมการเรียนตามความต้องการและความสามารถของตนเอง
1.3 ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้ สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Web board, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

2.ข้อจำกัด

2.1 การถามและตอบปัญหาบางครั้งไม่เกิดขึ้นทันที อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ได้
2.2 ผู้สอนไม่สามารถควบคุมการเรียนได้เหมือนชั้นเรียนปกติ
2.3 ผู้เรียนต้องรู้จักควบคุมตนเองในการเรียนได้อย่างดี จึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนได้

แหล่งข้อมูลหลัก

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ โดยทีมข่าว ไอทีออนไลน์ วันที่7 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.40น.
http://www.thairath.co.th/content/tech/169757

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

http://www.school-seeker.com/
http://www.elearningseeker.com/
http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2009/07/09/images/news_img_58481_1.jpg